El celler

El celler es troba a la masia familiar, en la que es documenta la viticultura des del segle XIV. El primer document que hi fa referència és la compra d’una vinya del 1305, aquesta escriptura enceta una extensa relació documental que testimonia la tradició vitivinícola de la família Carreras.

Amb el pas dels segles, les propietats dels Carreras varen anar augmentant fins que, amb la crisi de la fil·loxera, la família es va veure obligada a vendre bona part de les terres. Moltes vinyes foren comprades per la família Fabra, del veïnat de Vilartolí, que replantaren els antics ceps i tornaren a posar en producció els terrenys arrasats per la fil·loxera.

Pocs anys després, amb el matrimoni d’Eulàlia Carreras i Joan Fabra les propietats tornaren a unir-se, i va néixer la llavor del celler Martí Fabra amb l’adequació dels baixos de la masia Carreras.